Skolebesøg

De sidste tre år har jeg lavet foredrag og skolebesøg fra 6. klassetrin og opefter samt på gymnasiale uddannelsesinstitutioner. Her læser jeg op, analyserer sammen med eleverne og fortæller om livet som forfatter, samt det at bruge sig selv og eget liv i sine tekster. Forløb samt materiale kan variere alt efter hvad der passer ind i undervisningsplanen. Du er altid velkommen til at kontakte mig for tilbud. 


Et eksempel på et sådanne besøg var mit forløb med Køge Handelsgymnasium i maj 2016. Her holdt jeg foredrag for hele 1. årgang på 160 elever, som inden havde læst mit digt "I en alder af 21". Eleverne holdt på skift analytiske oplæg om digtet og vi snakkede i fællesskab om hverdagens betydning for digtekunsten.

Du kan læse skolens egen reportage fra besøget her: "Med digteren på arbejde".

Herunder kan du høre hvad Mie, Caroline, Mira og endnu en Mie fra 1. årgang fortælle, hvad de syntes om at have besøg af mig i deres danskundervisning.

FILTERLØS undervisnings-materiale 

Der er udarbejdet undervisningsmateriale til FILTERLØS af lærer og læremiddelforfatter Lene Sørensen. Materialet er tilpasset udskolingsklassernes læringsmål og er blevet benyttet med stor succes på flere skoler og gymnasier allerede. Materialet kan frit downloades via Vild Maskines hjemmeside her.